Результаты турнира Мош Крэчун 2004

Полные результаты турнира:

 

Игрок Тур 1 (2 часа 10 мин) после тура Тур 2 (2 часа 20 мин) После тура Тур 3 (2 часа 15 мин) После тура
  ст вист очк за вис мес на ст очк за мес на ст всего очк вист очк мес ст вист очк за вис мес на ст очк за мес на ст всего очк вист очк мес ст вист очк за вис мес на ст очк за мес на ст всего очк висто очк мес
Yarik1 1 -493 +4 4 -3 -7 -439 -7 8 2 +167 +3 2 +1 +4 -326 -3 6 2 -268 -3 4 -3 -6 -594 -9 7
Василий 1 +293 +3 1 +3 +6 +293 +6 1 1 -402 -4 4 -3 -7 -109 -1 5 2 +228 +3 1 +3 +6 +119 +5 3
sokoll 1 +207 +3 2 +1 +4 +207 +4 3 1 +26 +1 3 -1 0 +233 +4 3 1 +15 +1 2 +1 +2 +248 +6 2
Vhsuper 1 -7 -1 3 -1 -2 -7 -2 5 2 -751 -5 4 -3 -8 -758 -10 8 2 -24 -1 3 -1 -2 -782 -12 8
SuperVitiok 2 -79 -2 3 -1 -3 -79 -3 6 2 +469 +4 1 +3 +7 +390 +4 2 1 -213 -3 3 -1 -4 +177 +0 4
Kirk 2 -131 -2 4 -3 -5 -131 -5 7 2 +115 +2 3 -1 +1 -16 -4 7 2 +64 +2 2 +1 +3 +48 -1 5
ghena 2 -27 -1 2 +1 0 -27 0 4 1 +74 +2 2 +1 +3 +47 +3 4 1 -413 -4 4 -3 -7 -366 -4 6
Юрасик 2 +237 +3 1 -3 +6 -237 +6 2 1 +302 +4 1 +3 +7 +539 +13 1 1 +611 +5 1 +3 +8 -1150 +21 1